Garantivillkor

  1. Hem
  2. Om Oss
  3. Garantivillkor

Garantivillkor

Lagen stadgar en garantitid på 2 år. Vi ger 10 års garanti på Femett hygienskåp, Kungsör plåtskåp och Kungsör kompaktlaminat skåp. Vi ger 5 års garanti på Samtliga belysningar och Kungsör träskåp. Garantin gäller eventuella fabrikationsfel.

 

De första två åren: Gårö Badrum reparerar den defekta produkten alternativt ersätter den med samma eller likvärdig produkt. Gårö Badrum står för arbetskostnad och reservdelar. Reparationer som inte har godkänts av Gårö Badrum ersätts ej.

 

När den lagstadgade reklamationsrätten upphört: Gårö Badrum reparerar den defekta produkten eller ersätter den med samma eller likvärdig produkt. Gårö Badrum står för reservdelar. Arbetskostnad ersätts ej.